Rankings


Rank Avatar Name Job Level
41 Barth Crossbowman 59
42 Gently Crossbowman 58
43 Lawliet Crossbowman 57
44 Lexx Crossbowman 56
45 Loca Hunter 54
46 Cievi Crossbowman 54
47 undef Crossbowman 52
48 Mayumi Crossbowman 52
49 Jonaswig Crossbowman 51
50 Shaft Hunter 51
 
^